Arbetsgrupper > Samverkansgrupp SUHF - UHR

Samverkansgrupp SUHF - UHR

Bakgrund och uppdrag

Sedan 2009 har SUHF och Universitets- och högskolerådet, UHR (tidigare Verket för högskoleservice) haft en samverkansgrupp för gemensamma diskussioner på ledningsnivå. 

UHR:s verksamhet förutsätter till stora delar ett nära samarbete med universitet och högskolor. Det handlar om praktiska frågor som rör tolkningar och tillämpningar av regelverk för antagningsfrågor, informationsfrågor och inte minst ärenden rörande de studie-administrativa systemen. Det finns därför behov av diskussioner mellan UHR och högskolesektorn i relationen systemägare/utförare – kund/beställare. Se hela uppdragsbeskrivningen i dokument i högerspalten.

Deltagare

 • Stefan Bengtsson, vice ordförande SUHF, ordförande
 • Per Zettervall, avdelningschef UHR, sekreterare
 • Karin Röding, generaldirektör UHR
 • Susanne Wadsbord-Taube, avdelningschef UHR
 • Karin Apelgren, avdelningschef Studentavdelningen Uppsala universitet
 • Per Brolin, universitetsdirektör Linnéuniversitetet (ordförande i Ladokkonsortiet)
 • Elisabet Nordwall, förvaltningschef Konstfack
 • Jörgen Tholin, prorektor, Högskolan i Borås (ordförande i Expertgruppen för studieadministrativa frågor)
 • Jacob Adamowicz, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer 
 • Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF
 • Linda Gerén, utredare SUHF