Arbetsgrupper > Samverkansgrupp SUHF - UHR

Samverkansgrupp SUHF - UHR

Bakgrund och uppdrag

Sedan 2009 har SUHF och Universitets- och högskolerådet, UHR (tidigare Verket för högskoleservice) haft en samverkansgrupp för gemensamma diskussioner på ledningsnivå. 

UHR:s verksamhet förutsätter till stora delar ett nära samarbete med universitet och högskolor. Det handlar om praktiska frågor som rör tolkningar och tillämpningar av regelverk för antagningsfrågor, informationsfrågor och inte minst ärenden rörande de studie-administrativa systemen. Det finns därför behov av diskussioner mellan UHR och högskolesektorn i relationen systemägare/utförare – kund/beställare. Se hela uppdragsbeskrivningen i dokument i högerspalten.

Deltagare

Från den 1 januari 2015 har gruppen följande sammansättning:

 • Anders Söderholm, vice ordförande SUHF, ordförande
 • Per Zettervall, avdelningschef UHR, sekreterare
 • Ulf Melin, generaldirektör UHR
 • Susanne Wadsbord-Taube, tf avdelningschef UHR
 • Karin Apelgren, avdelningschef Studentavdelningen Uppsala universitet
 • Per Brolin, universitetsdirektör Linnéuniversitetet (ordförande i Ladokkonsortiet)
 • Elisabet Nordwall, förvaltningschef Konstfack
 • Joakim Malmström, universitetsdirektör, Stockholms universitet (ordförande i Expertgruppen för studieadministrativa frågor)
 • Rebecka Stenkvist, ordförande Sveriges förenade studentkårer 
 • Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF
 • Linda Gerén, utredare SUHF

Mandatperioden är från 1 januari 2015 till 31 december 2016.