Dialogseminarium med forskningsfinansiärer om indirekta kostnader 2012

Den 10 januari 2012 genomfördes ett dialogseminarium med forskningsfinansiärer. Idén till ett gemensamt seminarium uppkom under de samtal Ann-Kristin Mattsson, SUHF/Lunds universitet haft med finansiärerna under 2011.

Vid seminariet deltog 45 personer från statliga och privata forskningsfinansiärer och lärosäten. SUHF:s talesperson för full kostnadstäckning Peter Gudmundson, KTH, inledde. Vidare redovisades statistik för 2011 och pågående förändringar i redovisningsmodellen för indirekta kostnader av Ann-Kristin Mattsson, Gunilla Annerstedt, Göteborgs universitet och Niklas Wester, Stockholms universitet. På programmet fanns även ett öppet samtal om finansiering av indirekta kostnader med Marianne Granfelt, SUHF/Lunds universitet, samt status för beslut/diskussion om tidsbegränsade anställningar och den nya tjänstestrukturen av Kåre Bremer, Stockholms universitet.

Deltagarna var överens om att SUHF ska inbjuda till ett nytt möte om ca ett års tid.