Dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten 2013

Den 18 januari 2013 genomfördes ett dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten. Omkring 90 personer deltog.

På agendan stod redovisning av läget gällande fullkostnadsredovisning runt om i världen, det nationella läget avseende indirekta kostnader och den nyligen införda fyraåriga meriteringsanställningen. Från finansiärshåll redovisades synen på de indirekta kostnadernas storlek och en utvärdering av förändrade beredningsformer. Från Vetenskapsrådet gavs en redovisning av läget gällande system för forskningsinformation (utvecklingen av Sweden ScienceNet) och data kring forskarmobilitet. Presentationerna finns till höger.

SUHF:s dialogseminarium återkommer i januari 2014.