Dialogseminarium januari 2014

Den 17 januari 2014 genomfördes ett dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten. Omkring 80 personer deltog.

På agendan stod effektivisering med hjälp av SUHF-modellen, redovisning av statistik för 2013, oförbrukade bidrag på lärosätena, en presentation av SUHF:s forskningsadministrativa expertgrupp, en dialog om hur man kan arbeta tillsammans för att lösa frågan om rutiner och avstämning av forskningsbidrag till lärosätena från finansiärerna, information från SUHF om dess framtidsarbete och rekommendationer avseende personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verksamhet vid lärosätet men som varken är antagna till studier eller anställda vid lärosätet (läs rekommendationerna här) samt en uppföljning av internationell forskarmobilitet. Presentationerna finns till höger.

SUHF:s dialogseminarium återkommer i januari 2015.