Dialogseminarium januari 2015

Den 16 januari 2015 genomfördes ett dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten. Omkring 90 personer deltog.

Vid seminariet diskuterades behovet av ett helhetsperspektiv på nationell forskningsfinansiering, medfinansiering från ett lärosätesperspektiv, anslagsfördelningsmodeller under utarbetande, resurs- och ansvarsfördelning mellan lärosäten och statliga forskningsfinansiärer. Stephen Hwang och Ulf Heyman presenterade SUHF:s kunskapsöversikt om forskningsfinansieringssystem internationellt. Anders Hamsten talade om indirekta kostnader och lärosätena. Göran Blomqvist talade bland annat om forskningsfinansiärer och medfinansiering. Dessutom gav Jörgen Tholin en översikt över det arbete som SUHF:s expertgrupp för forskningsadministrativa frågor bedriver. Dagen avslutades med en dialogpanel under ledning av Pam Fredman.

Presentationerna, program och deltagarförteckning finns till höger.

SUHF:s dialogseminarium återkommer i januari 2016.