Dialogseminarium januari 2016

Den 15 januari 2016 genomfördes ett dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten. Drygt 90 personer deltog.

Vid seminariet diskuterades de större principiella frågorna om forskningsfinansiering och finansiärers respektive lärosätenas ansvar att stärka Sverige som kunskaps- och forskningsnation.

Presentationerna, program och deltagarförteckning finns till höger.

SUHF:s dialogseminarium återkommer i januari 2017.