Dialogseminarium 2017

Den 13 januari 2017 genomfördes ett dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten. Drygt 90 personer deltog.

Vid seminariet diskuterades tre frågor: forskningsinfrastruktur, samverkan för samhällsutmaningar och samverkan kring öppen tillgång till vetenskaplig information. 

Några presentationer och programmet finns till höger.

SUHF:s dialogseminarium återkommer i januari 2018.