Handledning 2012

På denna sida finner du handledningen till SUHF-modellen som uppdaterades 2012.

Handledningen från 2007 finner du här.

Presentationer och utbildningsmaterial från 2007 finner du här.

Uppdaterad handledning

I samband med att SUHF:s förbundsförsamling i november 2007 beslutade att rekommendera alla lärosäten att införa SUHF-modellen, publicerades en Handledning till modellen. Denna handledning har nu uppdaterats och kompletterats med de ändringar, rekommendationer och förtydliganden som framkommit sedan 2007: Handledning SUHF-modellen, reviderad 2012.

Bilagor

Bilaga 1: Struktur för gemensamma kostnader (pdf)
Bilaga 2: Kostnadsfördelning med fasta belopp respektive pålägg (pdf / excel kalkylblad A, B)
Bilaga 3: Kostnadsfördelning med olika baser (pdf / excel kalkylblad A, B, C)
Bilaga 4: Projektkalkyl med kalkylbilagor (pdf / excel kalkylbilagor 1, 2, 3, 4)
Bilaga 5: Hjälpblad till projektkalkyl (pdf / excel hjälpblad A, B, C)
Bilaga 6: Rekommendation för redovisning av lokalkostnader (2012-02-02) (pdf), se även underlag (powerpoint)
Bilaga 7: Implementering och konsekvens av föreslagen modell (pdf)
Bilaga 8: Rekommendationer betr SUHF-modellen från HfR:s styrgrupp och Redovisningsråd (Beslut 2011-03-07) (pdf)
Bilaga 9: Rapport tidfördelningsprojektet (2009-02-03) (pdf)

Information in English

For information and summaries of the accounting model for higher education institutions, please refer to this page.