Handledning 2007

På denna sida finner du dokument som behandlades av Förbundsförsamlingen i november 2007.

Fullkostnadskalkyl

Handledningen finns till höger.

OBS! En omarbetad fullkostnadskalkyl från november 2008 för bidragsansökningar som är rekommenderad att användas av alla, finns här.

Bilagor

(i PDF, Excel eller Word)

Bilaga 1 Struktur gemensamma kostnader (pdf, doc)
Bilaga 2 Kostnadsfördelning med fasta belopp resp pålägg (pdf, xls)
Bilaga 3 Kostnadsfördelning med olika baser (pdf, xls)
Bilaga 4 Projektkalkyl med kalkylbilagor (pdf, xls)
Bilaga 5 Hjälpblad till projektkalkyl (pdf, xls)
Bilaga 6 Lokalkostnader (pdf, doc)
Bilaga 7 Implementering och konsekvens av föreslagen modell (pdf, doc)