Presentationer och utbildning

I anslutning till den tidigare publicerade rapporten "Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor - handledning" har ett pedagogiskt utbildningsmaterial tagits fram. Materialet består av sammanlagt 43 bilder indelade i 6 olika avdelningar. De beskriver och förklarar redovisningsmodellen. Bilderna är framtagna av Maria Andersson, Lyceum.Som komplement till det pedagogiska materialet finns även en traditionell power point-presentation med 38 bilder.

En färdig power point-presentation av det pedagogiska materialet med samtliga bilder och handledning finns här.

Utbildningsdagar för projektledare/motsvarande

En utbildningsdag kommer att ges för projektledare/motsvarande som ska hålla i implementering vid lärosätet. Utbildningen behandlar pedagogik vid införande och fördjupningsfrågor i kostnadsfördelning. Programmet med innehåll, tider och lokaler för utbildningsdagen finns i dokumentlistan till höger.