Pedagogiska bilder - indelade i avdelningar

Till höger finner du de pedagogiska bilderna indelade i 6 avdelningar (power point och pdf):

  1. Problemställning
  2. Centrala begrepp
  3. Kostnadsfördelning
  4. Intern finansiering
  5. Kalkylering
  6. Perspektiv