Arbetsgrupper > SUHF-modellen/Full kostnadstäckning > SUHF-statistiken 2011-2014

SUHF-statistiken 2011-2014

SUHF-statistik 2011-2014

  • SUHF-statistik 2011
  • SUHF-statistik 2012
  • SUHF-statistik 2013 slutlig
  • SUHF-statistik med anteckningar 2011
  • SUHF-statistik med anteckningar 2012
  • SUHF-statistik med anteckningar 2013 slutlig
  • SUHF-statistik med anteckningar 2014 slutversion rättad
  • SUHF-statistik med anteckningar 2014 slutversion rättad