Arbetsgrupper > SUHF-modellen/Full kostnadstäckning > SUHF-statistiken 2011-2016

SUHF-statistiken 2011-2016

SUHF-statistik 2011-2016

 • SUHF-statistik 2011
 • SUHF-statistik 2012
 • SUHF-statistik 2013 slutlig
 • SUHF-statistik 2015-2
 • SUHF-statistik 2016
 • SUHF-statistik med anteckningar 2011
 • SUHF-statistik med anteckningar 2012
 • SUHF-statistik med anteckningar 2013 slutlig
 • SUHF-statistik med anteckningar 2014 slutversion rättad
 • SUHF-statistik med anteckningar 2014 slutversion rättad
 • SUHF-statistik med anteckningar 2015-2
 • SUHF-statistik med anteckningar 2016