Nivo Image slider

Pages that images will be polled from:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Malmö universitet
 • Södertörns högskola
 • Blekinge tekniska högskola
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Högskolan Kristianstad
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Röda Korsets högskola
 • Sophiahemmet högskola
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet