Internationellt nyhetsbrev

Internationellt om högskolan

SUHF publicerar en gång i veckan (under terminstid) nyhetsbrevet Internationellt om högskolan för att förmedla nyheter om högre utbildning i andra länder.

Läs mer om nyhetsbrevet i dokumentet till höger. Nyhetsbreven från 2015 och 2016 finns samlade i mappar till vänster.

Det internationella nyhetsbrevet tar juluppehåll och återkommer igen fredagen den 13 januari 2017.

God jul och gott nytt år!

Redaktion

SUHF:s sommarsurf 2016

Nyhetsbrevet Internationellt om högskolan har haft sommaruppehåll. Bevakningen har dock fortsatt under sommaren och nu finns en sammanställning av en del högskole-händelser i länder utanför Sverige. Vi redovisar på 100 sidor cirka 150 artiklar med ungefär den bevakningsprofil som nyhetsbrevet brukar ha.

Här hittar du sammanfattningen av sommarens högskolehändelser i länder utanför Sverige