Internationellt nyhetsbrev

Internationellt om högskolan

SUHF publicerar en gång i veckan (under terminstid) nyhetsbrevet Internationellt om högskolan för att förmedla nyheter om högre utbildning i andra länder.

Läs mer om nyhetsbrevet i dokumentet till höger. Nyhetsbreven från 2015 och 2016 finns samlade i mappar till vänster.

Redaktion

Sommarsurf 2017

Sommarsurf 2017

Sommarsurf 2017 är ett försök att redovisa sommarens högskolehändelser i länder utanför Sverige. Händelserna redovisas så som de återges i media och vi har gjort ett urval som vi bedömer är relevant för en svensk publik. De media vi har följt är desamma som för SUHF:s nyhetsbrev Internationellt om högskolan. Vi har försökt täcka den tid då nyhetsbrevet inte har kommit ut, dvs. mellan mitten juni och slutet av augusti. Vi har inte gjort något urval av artiklar på det sätt som vi gör till nyhetsbrevet, utan redovisar allt som vi bedömer kan vara av intresse.

Artiklarna återges i form av några av de första styckena i respektive text. Till skillnad från i nyhetsbrevet har ingen bearbetning gjorts av texterna. Dock har vi ersatt originalens rubrik med en rubrik på svenska som försöker beskriva artikelns innehåll. Originalrubrikerna hittar du sist i dokumentet.

Vi har inte kontrollerat att de länkar som finns i texten fungerar. Det har vi däremot gjort när det gäller länken till respektive artikel. Det finnas dock länkar till artiklar som ligger bakom betalvägg.

OBS 1: Texterna redovisas inte kronologiskt utan är inlagda ”huller om buller”. Rubrikerna inleds dock med, eller redovisar på annat sätt, namnet på det land eller region som artikeln är kopplad till.

OBS 2: Dokumentet är mycket omfattande – drygt 140 nyheter på mer än 100 sidor.