Internationellt nyhetsbrev

Internationellt om högskolan

SUHF publicerar en gång i veckan (under terminstid) nyhetsbrevet Internationellt om högskolan för att förmedla nyheter om högre utbildning i andra länder.

Läs mer om nyhetsbrevet i dokumentet till höger. Nyhetsbreven från 2015 och 2016 finns samlade i mappar till vänster.

Redaktion