Konferenser

SUHF:s konferenser och seminarier

SUHF anordnar ca 25 konferenser/seminarier/workshops per år. I kalendern och i årsöversikten till höger framgår vilka konferenser som ges i SUHF:s regi under året. Endast de konferenser och seminarier där tidpunkt är fastställd finns i listan, varför årsöversikten uppdateras kontinuerligt.

Anmälan

Anmälan till SUHF:s konferenser gör du via konferensens informationssida där det finns en anmälningslänk för öppna konferenser. Om anmälningslänk saknas är konferensanmälan stängd och det är för sent att anmäla sig. Aktuella konferenser finns till vänster.

Frågor

För eventuella allmänna frågor kontakta kansliet, e-post: Pia Vallgårda. För frågor om programmet kontakta ansvarig för respektive konferens. Specifika frågor kring din anmälan eller betalning ställs till vår konferensservice.

konferens_SUHF.jpg

Årsöversikt 2017

Januari

13: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

21: Europeiska stadgan för forskare, Bygget, Stockholm

28: Öppen vetenskap - möjligheter och utmaningar, Klara Strand konferens, Stockholm

Mars

15: Content Strategy and Content Marketing for International Recruitment, Stockholms universitet, för dig som arbetar med internationell studentrekrytering 

22: Förbundförsamling på Högskolan Kristianstad, för lärosätesledningar

28: Kompetensförsörjning - Meritvärde och validering, Hotell Scandic Ariadne, Stockholm - Centrala Försvarsmaktsrådet i samarbete med SUHF

April

24: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, Norra Latin, Stockholm. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

Maj

19: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens i Stockholm, för bibliotekschefer

22: Trackit – hur kan en högskola använda uppföljning av sina studenter för den strategiska utvecklingen av breddat deltagande? för högskoleledningar, ansvariga för studentfrågor, utbildningsansvariga och ansvariga för kvalitetsutveckling, World Trade Center, Stockholm, tillsammans med UHR

Juni

15: Utveckling av kvalitetssystem IV för högre utbildning, för personer med ledningsuppdrag på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå, Stockholm

Juli

2-9: Almedalsveckan (seminarium med SFS, tisdag 4/7 och eftermiddag med seminarier, onsdag 5/7)

Augusti

24: Kvalitet i administrationen, Södertörns högskola

September

20: Högskolesektorns styrning och ledning, Näringslivets hus i Stockholm, för personer med administrativa ledningsuppdrag men även kvalificerade handläggare i ledningsstöd, antalet platser är begränsat

Oktober

11: Högskola-yrkeshögskola - konferens om och kring de båda utbildningsformerna, Norra Latin, Stockholm, för alla intresserade

19: Konferens om lärarutbildning, Stockholm

24: Årskonferens på Stockholms universitet, för alla intresserade

25: Förbundsförsamling på Stockholms universitet, för högskoleledningar

November

9-10: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens i Stockholmsområdet, för bibliotekschefer

9-10: HfR-höstkonferens, Djurönäset, utanför Stockholm, för ekonomichefer, planeringschefer m.fl.

14: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer

24: Kan man forska om samtiden i framtiden? för akademiska ledare, beslutsfattare, myndighetsföreträdare i Stockholm; arrangeras av SUHF, KB, Svensk biblioteksförening och Riksarkivet

27: Towards a global and inclusive university community, konferens för nyanländas möjligheter till akademisk utbildning, Stockholm (lokal meddelas senare)

30: Workshop för diskussion och erfarenhetsutbyte kring förändringen av antalet doktorander över tid och orsaker till det tillsammans med UKÄ, på Nalen, Stockholm, för alla som arbetar med forskarutbildning på lärosätena och forskningsfinansiärer

December

Årsöversikt 2018

Januari

12: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

Mars

14: Förbundförsamling på Malmö universitet, för lärosätesledningar

April

Maj

Juni

Juli

1-8: Almedalsveckan

Augusti

September

Oktober

9-11: NU2018

23: Årskonferens på Stockholms konstnärliga högskola, för alla intresserade

24: Förbundsförsamling på Stockholms konstnärliga högskola, för högskoleledningar

November

December