Konferenser

SUHF:s konferenser och seminarier

SUHF anordnar ca 25 konferenser/seminarier/workshops per år. I kalendern och i årsöversikten till höger framgår vilka konferenser som ges i SUHF:s regi under året. Endast de konferenser och seminarier där tidpunkt är fastställd finns i listan, varför årsöversikten uppdateras kontinuerligt.

Anmälan

Anmälan till SUHF:s konferenser gör du via konferensens informationssida där det finns en anmälningslänk för öppna konferenser. Om anmälningslänk saknas är konferensanmälan stängd och det är för sent att anmäla sig. Aktuella konferenser finns till vänster.

Frågor

För eventuella allmänna frågor kontakta kansliet, e-post: Pia Vallgårda. För frågor om programmet kontakta ansvarig för respektive konferens. Specifika frågor kring din anmälan eller betalning ställs till vår konferensservice

Konferensdokumentation

Presentationer, program, deltagarförteckningar och liknande finner du via denna länk

konferens_SUHF.jpg

Årsöversikt 2018 och 2019

Januari

12: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

Mars

7: Konferens: Hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030 med UKÄ, Bygget, Norrlandsgatan, 11 Stockholm

12: Workshop ”Uppföljning och omvärldsbevakning”, Uppsala universitet, i samarbete med Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation

14: Förbundförsamling på Malmö universitet, för lärosätesledningar

April

26: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, Norra Latin, Stockholm. Konferens med seminarier om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

Maj

14: Utveckling av kvalitetssystem för forskningen (V), Finlandshuset, Stockholm

23: Erfarenhetsutbyte med anledning av #metoo, Piperska Muren, Stockholm

25: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens. För bibliotekschefer

Juni

Juli

1-8: Almedalsveckan

Augusti

September

26: Dimensionering i samverkan, i samarbete med UKÄ, Stockholm, för alla som arbetar med dimensioneringsfrågor och samverkansansvariga

27: Högskolesektorns styrning och ledning, Stockholm, för personer med administrativa eller akademiska ledningsuppdrag men även kvalificerade handläggare i ledningsstöd, antalet platser är begränsat

Oktober

9-11: NU2018

23: Årskonferens på Stockholms konstnärliga högskola, för alla intresserade

24: Förbundsförsamling på Stockholms konstnärliga högskola, för högskoleledningar

November

7: Forskningsadministrativ konferens, för alla som arbetar med forskningsadministrativa frågor, Norra Latin, Stockholm

13: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer, Stockholm

14-15: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens, Ulfsunda slott, för bibliotekschefer

15-16: HfR-höstkonferens, på Skogshem &Wijk, Lidingö, för ekonomichefer, planeringschefer m.fl.

27, 28 och 30: Utveckling av kvalitetssystem VI: samårdsseminarier i Stockholm, Göteborg och Lund, för alla som arbetar med kvalitetsfrågor på olika ledningsnivåer

December

 

Årsöversikt 2019

Januari

18: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

Mars

April 

Maj

Juni 

Juli

Augusti

22: Kvalitet i administration/stödverksamhet, heldag på Södertörns högskola

September 

Oktober

November 

December