Konferenser/seminarier

Anmälan till SUHF:s konferenser och seminarier

SUHF anordnar ca 20 konferenser/seminarier/workshops per år. I kalendern och i årsöversikten till höger framgår vilka konferenser som ges i SUHF:s regi under året. Endast de konferenser och seminarier där tidpunkt är fastställd finns i listan, varför årsöversikten uppdateras kontinuerligt.

Anmälan till SUHF:s konferenser sker via konferensens anmälningsformulär, se aktuella konferenser till vänster.

För eventuella frågor kontakta kansliet, e-post: Pia Vallgårda eller ansvarig för respektive konferens.

161010.jpgKristianstad_web.jpg

Årsöversikt 2017

Januari

13: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

21: Europeiska stadgan för forskare, Bygget, Stockholm

28: Öppen vetenskap - möjligheter och utmaningar, Klara Strand konferens, Stockholm

Mars

15: Content Strategy and Content Marketing for International Recruitment, Stockholms universitet, för dig som arbetar med internationell studentrekrytering 

22: Förbundförsamling på Högskolan Kristianstad, för lärosätesledningar

28: Kompetensförsörjning - Meritvärde och validering, Hotell Scandic Ariadne, Stockholm - Centrala Försvarsmaktsrådet i samarbete med SUHF

April

24: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, Norra Latin, Stockholm. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

Maj

19: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens i Stockholm, för bibliotekschefer

22: Trackit – hur kan en högskola använda uppföljning av sina studenter för den strategiska utvecklingen av breddat deltagande? för högskoleledningar, ansvariga för studentfrågor, utbildningsansvariga och ansvariga för kvalitetsutveckling, World Trade Center, Stockholm, tillsammans med UHR

Juni

15: Utveckling av kvalitetssystem IV för högre utbildning, för personer med ledningsuppdrag på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå, Stockholm

Juli

2-9: Almedalsveckan (seminarium med SFS, tisdag 4/7 och eftermiddag med seminarier, onsdag 5/7)

Augusti

24: Kvalitet i administrationen, Södertörns högskola

September

20: Högskolesektorns styrning och ledning, Näringslivets hus i Stockholm, för personer med administrativa ledningsuppdrag men även kvalificerade handläggare i ledningsstöd, antalet platser är begränsat

Oktober

11: Högskola-yrkeshögskola - konferens om och kring de båda utbildningsformerna, Norra Latin, Stockholm, för alla intresserade

19: Konferens om lärarutbildning, Stockholm

24: Årskonferens på Stockholms universitet, för alla intresserade

25: Förbundsförsamling på Stockholms universitet, för högskoleledningar

November

Datum ej ännu klart: Kan man forska om samtiden i framtiden? för akademiska ledare, beslutsfattare, myndighetsföreträdare i Stockholm; arrangeras av SUHF, KB och Riksarkivet

9-10: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens i Stockholmsområdet, för bibliotekschefer

9-10: HfR-höstkonferens, Djurönäset, utanför Stockholm, för ekonomichefer, planeringschefer m.fl.

14: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer

16: Forskningsadministrativ konferens om högskolan och Agenda 2030, Norra Latin, Stockholm

30: Workshop för diskussion och erfarenhetsutbyte kring förändringen av antalet doktorander över tid och orsaker till det tillsammans med UKÄ, på Nalen, Stockholm, för alla som arbetar med forskarutbildning på lärosätena och forskningsfinansiärer

December