Konferenser/seminarier

Anmälan till SUHF:s konferenser och seminarier

I kalendern och i årsöversikten till höger framgår vilka konferenser och seminarier som ordnas i SUHF:s regi.

161010.jpg

Det kommer mer ...

Årsöversikten uppdateras kontinuerligt. Endast de konferenser och seminarier där tidpunkt är fastställd finns i listan. Därutöver är det många arrangemang på gång.

För eventuella frågor kontakta Pia Vallgårda, tel. 08-32 13 88 eller via e-post: Pia Vallgårda

Årsöversikt 2016

Januari

15: Dialogseminarium i Stockholm för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

8: Seminarium om lärosätenas roll i arbetet med nyanlända, för alla intresserade

Mars

April

14: Förbundförsamling på Örebro universitet, för lärosätesledningar

21: Workshop om etiska dilemman vid internationalisering av högre utbildning, Stockholms konstnärliga högskola, för lärosätesledningar och andra intressenter vid sidan av högskolan

Maj

12-13: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), vårkonferens Luleå, för ekonomichefer m.fl.

27: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens i Stockholm, för bibliotekschefer

Juni

15-17: NU2016, Malmö

Juli

Seminarier under Almedalsveckan

Mån 4 (kl 11:45-14): Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor

Mån 4 (kl 15:30-16:15)Vilket är värdet av internationella studenter?

Mån 4 (kl 16:30-17): Sverige som kunskapsnation – vart är vi på väg?

Tis 5 (kl 8-9): Studentinflytandets framtid – hur stärker vi engagemang och demokrati i högskolan?

Ons 6 (kl 12:30-14): Hur kan lärosätena bidra till en snabbare etablering för nyanlända på arbetsmarknaden?

Ons 6 (kl 14-15): Vilken roll tar lärosätena för det livslånga lärandet?

Ons 6 (kl 15:20-16): Var utvecklas högskolepolitiken – på departementet, webben eller lärosätena?

Augusti

September

7: Det nya kvalitetssystemet III, för kvalitetsansvariga eller motsv, KTH

Oktober

10: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, Norra Latin, Stockholm. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

18: Årskonferens på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för alla intresserade

19: Förbundsförsamling på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för högskoleledningar

26: Högskolesektorns styrning och ledning på Näringslivets hus i Stockholm, för personer med administrativa ledningsuppdrag men även kvalificerade handläggare i ledningsstöd, antalet platser är begränsat

November

7: IFFIS, Smartare information - för ett starkare forskningssverige! Clarion Hotel Sign, Stockholm

10-11: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), höstkonferens, Johannesbergs slott, Gottröra, för ekonomichefer m.fl.

10-11: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens i Stockholmsområdet, för bibliotekschefer

December

6: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer

15: Tillträde till högskolan, för rektorer, förvaltningschefer, ordf. i utbildningsnämnder, antagningschefer, politiker, m.fl. Genomförs i Stockholm.

Årsöversikt 2017

Januari

13: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

Mars

22: Förbundförsamling på Högskolan Kristianstad, för lärosätesledningar

April

24: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, plats ej bestämt, Stockholm. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

24: Årskonferens på Stockholms universitet, för alla intresserade

25: Förbundsförsamling på Stockholms universitet, för högskoleledningar

November

December