Konferenser/seminarier > Anmälan - Avtackning Marianne Granfelt, den 14 december 2016

Anmälan - Avtackning Marianne Granfelt, den 14 december 2016

Avtackningen är i öppet-hus form och du är välkommen att vara med hela den utsatta tiden eller när det passar dig mellan kl. 15:30 - 17:30. Kom och säg hej-då till SUHF:s generalsekreterare åren xxxx - 2016. Sista dag för anmälan till detta evenemang är den 25 november.

Avtackningen äger rum på SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm.
Vid frågor kring denna anmälan kontakta Pia Vallgårda

* Obligatorisk