Konferenser/seminarier > Förbundsförsamling, den 22 mars 2017

Förbundsförsamling den 22 mars 2017

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 22 mars kl 08:15-15:00 på Högskolan Kristianstad.

Förbundsförsamlingen inleds med ett förseminarium under temat: Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning under ledning av Björn Brorström.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Möteshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer även att finnas för nedladdning här

Middag

Högskolan Kristianstad bjuder på middag kl. 19 tisdagen den 21 mars på Stadshotellet, Stora torg (Nya Boulevarden 8), Kristianstad.

Från kl. 18 serveras fördrink på Rådhuset, Västra Storgatan 12, Stora torg.

Boende

Hotellrum beställs och betalas av var och en.

Högskolan Kristianstad har förbokat rum

Ange kod: Högskolan Kristianstad

Transporter

Till Kristianstad kan man flyga och åka tåg.

Till förbundsförsamlingen den 22 mars på Högskolan Kristianstad går det buss från Stora torg kl 08:00

Från förbundsförsamlingen går buss från högskolan till järnvägsstationen och flygplatsen kl 15:15

Anmälan

Länk till anmälan

Vid frågor kontakta

Pia Vallgårda, SUHF:s kansli