Konferenser/seminarier > Forskningens genomslag utanför akademin, den 22 maj 2017

Forskningens genomslag utanför akademin, den 22 maj 2017

Välkommen till ett heldagsseminarium som handlar om olika sätt att mäta forskningens genomslag utanför akademin.

Datum: 22 maj, 2017
Tid: 10:00 - 17:00
Plats:  Inghesalen, Karolinska Institutet (Solna)
Program: preliminärt program finns nedan
Anmälan: senast den 10 maj, 2017

Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp bibliometri välkomnar till ett heldagsseminarium som handlar om olika sätt att mäta forskningens genomslag utanför akademin. Flera av föreläsarna presenterar aktuell forskning på området. Det blir också diskussion om möjligheten att använda den här typen av data vid forskningsutvärdering.

Preliminärt program:

10.00-10.15 Välkommen
10.15-11.00 Vinnova
11.00-12.00 Rodrigo Costas/CWTS
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Kim Holmberg/Turku universitet
14.00-14:30 Kristoffer Bäckström/Luleå tekniska universitet
14.30-15.00 Magnus Eriksson och Tommy Billhult/Minso solution
15.00-15.30 Fika
15.30-16.15 Björn Hammarfelt/CWTS & högskolan i Borås
16.15-17.00 David Gunnarsson Lorentzen/högskolan i Borås
 
Programpunkterna kan komma att ändras något eller ändra ordning.
 

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dem som arbetar med eller forskar om forskningens genomslag och utvärdering på universitet och högskolor.
 
Seminariet hålls på svenska förutom ett block med föreläsare från bl a Holland.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 10 maj. Länk till anmälan

Konferensavgift

Konferensavgiften är 500 kr för statliga myndigheter. För övriga är konferensavgiften 625 kr, inkl 125 kr moms. Betalningsinformation kommer att skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Observera att anmälan är bindande och att eventuell avanmälan måste göras senast sista anmälningsdag (vid senare avanmälan utgår konferensavgift).

Frågor

Vid frågor eller annat var vänlig kontakta Camilla Hertil Lindelöw eller läs mer om Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri