Konferenser/seminarier > Forum för bibliotekschefers höstkonferens, den 10-11 november

Forum för bibliotekschefers höstkonferens, den 10-11 november

Välkomna till Forum för bibliotekschefers höstmöte 2016!

Under höstmötet tar vi del av nyheter från Kungl. Biblioteket utifrån budgetpropositionen och den nationella biblioteksstrategin samt rapporteringar från Forums styrgrupp och olika arbetsgrupper. Om regeringen har hunnit presentera den forskningspolitiska propositionen så tar vi upp den. Konferensen kommer också att ha problemlösande inslag om aktuella frågeställningar för högskolebiblioteken.

Datum: 10 - 11 november 2016, från lunch till lunch.
Tid: kl 12:00, 10 november till 13:00, 11 november
Plats: Konferensanläggningen Hotell Skeppsholmen, Stockholm
Program:  Programmet kommer att läggas ut inom kort.

Deltagaravgiften inkluderar konferens och måltider. Observera att hotellkostnad inte är inkluderad i deltagaravgiften och att var och en själv får boka övernattning. Vi har preliminärbokat ett antal enkelrum på Hotell Skeppsholmen. Nedan ser du hur du ska göra om du vill boka ett av rummen. Du betalar själv för rummet i samband med konferensen.


Om du vill boka ett rum på Hotell Skeppsholmen för natten 10-11 november så gör du så här:

  • Boka rum senast den 30 september på: reservations@hotelskeppsholmen.se. Priset är 2134 kr (2390 kr inkl moms). Därefter släpps rummen till ordinarie pris.
  • Uppge bokningsnr #944002 eller <SUHF>
  • Glöm inte att ange kreditkortsnummer med giltighetstid vid bokningstillfället.

Anmälningstiden är förlängd till 14 oktober. Anmälan är nu stängd.

Länk till anmälan

OBS! Konferensavgiften för statliga myndigheter på 2100 kr (övriga 2625 kr, inkl 525 kr moms) ska betalas senast 14 dagar före konferensen på bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, organisationsnummer 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och Forum161110-11. (Anställda vid Stockholms universitet ska dock inte följa denna betalningsinstruktion utan en internafaktura kommer att skickas till resp. inst./avd. efter konferensen.)

Välkommen!

önskar styrgruppen för Forum för bibliotekschefer, via arrangörsgruppen Daniel Forsman, Jakob Harnesk och Linda Gerén

Vid frågor kontakta Linda Géren, SUHF:s kansli