Anmälan - Forum för bibliotekschefers höstkonferens, den 10-11 november 2016

Anmälningstiden har förlängts till 14 oktober.

OBS! Konferensavgiften för statliga myndigheter på 2100 kr (övriga 2625 kr, inkl 525 kr moms) ska betalas senast 14 dagar före konferensen på bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, organisationsnummer 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och Forum161110-11.

Observera att hotellkostnad inte är inkluderad i deltagaravgiften och att var och en själv får boka övernattning, se information här.

Anmälan görs genom att välja alternativet "deltar" i nedan formulär. För ändring av tidigare anmälan gör du en ny anmälan med korrekta uppgifter. Vi utgår alltid från den senast inkomna anmälan.

Avanmälan görs genom att välja alternativet "avanmälan" i nedan formulär. OBS! Om du får förhinder måste du avanmäla dig senast 14 oktober. Vid avanmälan efter den 14 oktober debiteras full konferensavgift.

Om du blir sjuk eller får annat förhinder med kort varsel så går det bra att skicka en annan deltagare. Kom då ihåg att meddela oss nytt namn på deltagaren.

Vid frågor kring anmälan kontakta Pia Vallgårda

* Obligatorisk