Konferenser/seminarier > HfR höstkonferens 2016, 10-11 november

HfR höstkonferens 2016

Högskolornas forum för redovisningsfrågor inbjuder till konferens den 10-11 november 2016 på Johannesbergs slott, Gottröra

Konferensprogrammet har tagits fram av styrgruppen för Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR): Susanne Wallmark, Malmö högskola (ordförande); Lise Bröndum, Lunds universitet; Charlotte Byström, Linnéuniversitetet; Pia Grankvist, Stockholms universitet; Rose-Marie Kero, Luleå tekniska universitet; Claes Nilsson, Uppsala universitet; Lars Nilsson, Göteborgs universitet; Susanne Odung, KTH; Per Setterberg, Chalmers tekniska högskola och Lars Alberius, SUHF:s kansli.

Tid och plats

Datum: 10-11 november 2016
Tid: kl 12:00 till 13:00, nästa dag
Plats: Johannesbergs slott

Anmäla

Anmälan är stängd. Önskar du deltaga på konferensen kontakta Lars Alberius

NYTT! Konferensavgiften för statliga myndigheter på 3 500 kr/person (övriga 4 375 kr) ska betalas i förväg på bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, organisationsnummer 202100-3062 och adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och HfR161110.

För personal vid Stockholms universitet sänds en internfaktura till respektive institution/avdelning efter konferensen. 

Universitet inbjuds att anmäla tre (3) personer och högskolor två (2) personer. Fler anmälningar i mån av plats.

Transport

Buss avgår från Arlanda flygplats, terminal 4, kl 11:30. Titta efter skylt SUHF.

Buss avgår från Johannesbergs slott mot Arlanda flygplats, terminal 4, kl 12:45 den 11 november. 

Vid frågor kontakta

Lars Alberius, SUHF:s kansli