Konferenser/seminarier > Högskola-yrkeshögskola - konferens 11 oktober 2017

Högskola-yrkeshögskola - konferens om och kring de båda utbildningsformerna

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och SUHF bjuder tillsammans in till en konferens om och kring de båda utbildningsformerna.

#MYHSUHF

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har sedan en tid fört samtal kring relationen mellan de båda utbild­ningsformerna. Samtalen visar att det från båda håll finns begränsad kunskap om den andra utbildnings­formen. Samtidigt är det tydligt att regeringen satsar på yrkeshögskolan och skapar nya möjligheter och premisser att genomföra yrkeshögskoleutbildning. 

Frågan om högskola och yrkeshögskola står därmed högt på den politiska dagordningen. Vi genomför därför tillsammans en konferens för att diskutera de olika utbildningsformer­na – syfte och uppdrag, regeringens ambitioner och reformagenda inom området, gräns­­dragningar, övergångsmöjligheter mellan de olika utbildnings­formerna och hur vi undviker återvändsgränder samt tillgodoräknande och validering mellan yrkeshögskola och högskola.

Att vissa yrkeshögskoleutbildningar ska klassas inom Sveriges referensram för kvalifika­tioner (SeQF) på nivå 6, det vill säga samma som för akademiska ­utbildningar på grundnivå, gene­rerar frågor. Det kan gälla samver­kan mellan utbildnings­formerna, men även kvalitetssäkring av yrkesutbildningarna och frågan om yrkesutbildningar på den nivån ska eller bör ha krav på relevant vetenskaplig nivå. 

Vid konferensen deltar såväl Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, som Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Ett prelimärt program finns till höger.

Tid och plats

Datum: 11 oktober 2017
Tid: kl 10:00 till 16:00 (registrering och kaffe från kl 09:00)
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Målgrupp

Målgrupp för konferensen är personer på ledningsnivå som arbetar med yrkes­högskole­utbildning eller motsvarande vid universitet och högskolor, utbildningsanord­nare av yrkeshögskole­utbildning (max två personer per organisation), svenskt näringsliv, riksdags­ledamöter, myndigheter, regeringen/Regeringskansliet och andra intresserade.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig via denna länk
Sista anmälningsdag är fredagen den 22 september 2017.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 150 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 437:50 kr, inkl 284:50 kr moms.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 12 september 2017 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras deltagaravgiften.

Mer information

Vid frågor eller liknande kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli, Maria Spennare, MYH

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Myndigheten för yrkeshögskolan och SUHF gemensamt.