Konferenser/seminarier > Högskolesektorns styrning och ledning 20 september 2017

Högskolesektorns styrning och ledning 20 september 2017

För andra gången genomför SUHF en utbildningsdag för personer anställda inom högskolesektorn.

Utbildningen ska leda till fördjupad förståelse för hur det nationella systemet för ledning och styrning av högskolan är uppbyggt och fungerar, olika aktörernas uppdrag och ansvar samt samarbetsorgan inom sektorn. Vidare kommer aktuella frågor nationellt och internationellt att lyftas.

Målgrupp

Den primära målgruppen är personer med administrativa ledningsuppdrag och med kortare erfarenhet av uppdraget. Det kan handla om studierektorer, prefekter, nämndordförande och administrativa chefer. En sekundär målgrupp är kvalificerade handläggare i ledningsstöd.

Antal deltagare är begränsat till 130 enligt principen först-till-kvarn…

Tid och plats

Datum: Onsdagen den 20 september 2017
Tid: kl. 09:30 till 16:30 (registrering och kaffe från kl 09:00)
Plats: Industrisalen, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 300 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 625 kr, inkl 325 kr moms.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 22 augusti 2017 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras deltagaravgiften.

Vid frågor kontakta

Pia Vallgårda, SUHF:s kansli.