Konferenser/seminarier > Högskolesektorns styrning och ledning 26 oktober 2016

Högskolesektorns styrning och ledning 26 oktober 2016

För första gången genomförs i SUHF:s regi en utbildningsdag för personer anställda inom högskolesektorn.

Utbildningen ska leda till fördjupad förståelse för hur det nationella systemet för ledning och styrning av högskolan är uppbyggt och fungerar, olika aktörernas uppdrag och ansvar samt samarbetsorgan inom sektorn. Vidare kommer aktuella frågor inom sektorn att lyftas.

Målgrupp

Den primära målgruppen är personer med administrativa ledningsuppdrag och med kortare erfarenhet av uppdraget. Det kan handla om studierektorer, prefekter, nämndordförande och administrativa chefer. En sekundär målgrupp är kvalificerade handläggare i ledningsstöd.

Antal deltagare begränsas till ca 120 deltagare enligt principen först-till-kvarn…

Dag

Onsdagen den 26 oktober 2016

Plats

Industrisalen, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan

Anmälan är nu stängd. Sista dag för anmälan var fredagen den 23 september 2016.

OBS! Konferensavgiften för statliga myndigheter på 1000 kr/person (övriga 1250 kr/person) ska betalas i förväg på följande bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, org.nr. 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och Utbildningsdag161026.

Vid frågor kontakta

Pia Vallgårda, SUHF:s kansli