Konferenser/seminarier > Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, den 24 april 2017

Inspirationsdag för ekonomer i högskolan 24 april 2017

SUHF inbjuder genom Styrgruppen för högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) till en inspirationsdag för ekonomer i högskolan.

Under dagen kommer ekonomens roll inom universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar.

Målgrupp

Målgrupp är alla intresserade ekonomer som arbetar vid Sveriges universitet och högskolor.

Dag

Måndagen den 24 april 2017.

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Parallella seminarier

Under eftermiddagen genomförs åtta parallella seminarier i två omgångar. Seminarierna kräver ingen föranmälan.

Anmälan

Anmälan är stängd. Konferensen är fulltecknad. Det finns en reservlista. Om du vill finnas på den kontakta Lars Alberius

Sista anmälningsdag

Sista dag för anmälan till inspirationsdagen är fredagen den 24 mars 2017.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 100 kr för statliga myndigheter. För övriga är konferensavgiften 1 375 kr, inkl 275 kr moms. Betalningsinformation kommer att skickas via e-post efter sista anmälningsdag.

Observera att anmälan är bindande och att eventuell avanmälan måste göras före sista anmälningsdag (vid senare avanmälan utgår konferensavgift).

Välkommen!

Styrgruppen för Högskolornas forum för redovisningsfrågor, HfR

Frågor

Vid frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli