Konferenser/seminarier > Inspirationsdag för ekonomer i högskolan 10 oktober 2016

Inspirationsdag för ekonomer i högskolan 10 oktober 2016

SUHF inbjuder genom Styrgruppen för högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) till en inspirationsdag för ekonomer i högskolan.

Under dagen kommer ekonomens roll inom universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar.

Målgrupp

Målgrupp är alla intresserade ekonomer som arbetar vid Sveriges universitet och högskolor.

Dag

Måndagen den 10 oktober 2016.

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Parallella seminarier

Under eftermiddagen genomförs sex parallella seminarier i två omgångar. Seminarierna kräver ingen föranmälan, snarare är det först-till-kvarn som gäller.

Anmälan

Anmälan är stängd. Konferensen är fulltecknad. Dessutom är reservlistan mycket lång. Därför kan vi tyvärr inte ta emot fler på vår reservlista. 

OBS! Konferensavgiften för statliga myndigheter på 1100 kr/person (övriga 1375 kr/person, inkl moms 275 kr) ska betalas i förväg senast 14 dagar före inspirationsdagen på bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, org.nr. 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och Ekonomdag161010.

Vid frågor kontakta

Lars Alberius, SUHF:s kansli

Presentationer

Alla presentationer finns publicerade under Publikationer/Konferensdokumentation