Konferenser/seminarier > Kvalitets- och utvecklingsarbete inom administration, 24 augusti 2017

Kvalitets- och utvecklingsarbete inom administration, 24 augusti 2017

SUHF inbjuder till konferens om kvalitets- och utvecklingsarbete inom administration i Södertörns lokaler den 24 augusti 2017 kl. 9.30 – 16.00.

Datum: 24 augusti, 2017
Tid: 09:30 - 16:00
Plats: Aulan, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 1, Huddinge
Program: programmet kommer att publiceras i högerkolumnen
Anmälan: senast den 30 juni, 2017
Bidrag till konferensen: skickas senast den 28 april till kvalitetiadministration.suhf@su.se

Konferensen är ett led i SUHFs strävan att främja nationellt erfarenhetsutbyte inom högskolesektorn vad gäller kvalitetsutveckling. SUHFs grupp för kvalitet i administrationen, som jobbar på uppdrag av SUHFs expertgrupp för kvalitetsfrågor, ansvarar för planering och genomförande av konferensen.

Konferensen inleds med en sammanfattning av läget i sektorn avseende kvalitet i administrationen, utifrån ett material som samlades in från alla lärosäten i höstas och som presenteras i en rapport.  Detta följs av flera kortare föreläsningar, goda exempel lyfts fram som ger inblick i hur vi i sektorn arbetar med administrativa kvalitetssystem, utvärderingar, kvalitetsindikatorer och utveckling utifrån processarbete.

Konferensens andra del handlar också om det kvalitetsarbete som utförs vid våra lärosäten i form av case som presenteras. Här önskar vi bidrag till workshops som visar olika konkreta utvecklingsarbeten, stora som små. Vi kan också lära av varandras misstag och efterlyser därför även sådana berättelser! Vi ser gärna att ni anmäler case som presenteras gemensamt av stöd och kärnverksamhet, gärna med olika perspektiv på arbetsprocessen och dess resultat. Vi välkomnar alla bidrag inom det breda området kvalitets- och utvecklingsarbete inom administration.

Förvaltningschef eller motsvarande ansvarar för att samla in och skicka in respektive lärosätes bidrag. Det finns inte någon begränsning i antal inskickade papers från ett lärosäte. Samtliga inskickade papers kommer att kopieras upp i ett gemensamt häfte och delas ut på konferensen. Ett antal bidrag kommer att väljas ut för presentation i workshopformat. Ett paper skall vara på maximalt 2 A4-sidor. Bidrag skall vara inlämnade via e-post till kvalitetiadministration.suhf@su.se senast den 28 april. Efter detta datum bevakar vi inte längre denna e-postadress.

Välkomna till Södertörn i augusti för att hämta inspiration inför höstens arbete!

Målgrupp

Sex platser per lärosäte garanteras, därutöver fördelas eventuella kvarstående platser med förtur för större lärosäten. Målgrupp för konferensen är chefer och ledare från olika delar av lärosätena  samt lärosätets kvalitetsutvecklingsansvarig eller motsvarande.

Anmälan

Anmälningstiden är förlängd tom 30 juni. Länk till anmälan
Mer information och detaljerat program kommer, men anmäl deltagare så snart som möjligt.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1000 kr. kr för statliga myndigheter. För övriga är konferensavgiften 1250 kr, inkl 250 kr moms. Betalningsinformation kommer att skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Observera att anmälan är bindande och att eventuell avanmälan måste göras senast sista anmälningsdag (vid senare avanmälan utgår konferensavgift).

Frågor

Vid frågor eller annat var vänlig kontakta Anders Söderholm