Konferenser/seminarier > Konferens om lärarutbildning den 19 oktober 2017

Konferens om lärarutbildning den 19 oktober 2017

SUHF bjuder in till konferens om lärarutbildning!

Lärarkompetens är en av de viktigaste faktorerna bakom ett skolsystems framgång. Trots att lärarutbildningen har byggts ut spås lärarbristen i den svenska skolan öka under de kommande åren. Läraryrkets status och attraktionskraft behöver stärkas. 

Under 2017 ska förslag som syftar till att stärka läraryrket presenteras från flera olika utredningar. Skolkommissionens slutbetänkande innehåller bland annat förslag om ett professionsprogram för lärares kompetensutveckling. Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå hur lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar och skolhuvudmännen kan samverka kring praktiknära forskning.

Detta aktualiserar viktiga frågor om lärosätenas roll och ansvar för att stärka läraryrket och därigenom kunskapsutvecklingen i svensk skola. Sveriges universitets- och högskoleförbund bjuder in till konferens för att diskutera aktuella frågor om lärarutbildning, bland annat praktiknära forskning och professionsutveckling.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till lärosätesledningar och ansvariga för lärarutbildningen vid lärosätena samt till andra intressenter inom sektorn. Varje lärosäte har möjlighet att anmäla 3-4 personer.

Tid och plats

Datum: 19 oktober 2017
Tid: kl 9.30 till 16.00 
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Anmälan

Välkommen att anmäla dig via denna länk
Sista anmälningsdag är den 29 september 2017. Antal deltagare är begränsat till 120 personer.

 

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 22 september 2017 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. För frågor om anmälan och betalning kontakta suhfkonf@su.se.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 300 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 625 kr, inkl 325 kr moms.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning. För frågor om anmälan och betalning kontakta suhfkonf@su.se. Vid frågor om programmet kontakta Linda Gerén.

Program