Konferenser/seminarier > Öppen vetenskap - möjligheter och utmaningar, den 28 februari 2017

Öppen vetenskap - möjligheter och utmaningar, den 28 februari 2017

SUHF bjuder in till konferensen Öppen vetenskap - möjligheter och utmaningar

Datum: 28 februari 2017
Tid: 9.30 - 16.30
Plats: Klara Strand konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm 
Program: programmet hittar du i högerkolumnen

”Öppen vetenskap har potential att öka vetenskapens kvalitet, effekter och nytta och påskynda utvecklingen av kunskap genom att göra den pålitligare, effektivare och precisare, mer begriplig för samhället och mer anpassad till samhällsutmaningar. Öppen vetenskap har potential att möjliggöra tillväxt och innovation genom att aktörer på alla samhällsnivåer återanvänder forskningsresultat, och kan ytterst bidra till Europas tillväxt och konkurrenskraft.”
Ur Europeiska Unionens Råd, slutsatser 2016-05-27

 

”forskningsdata och vetenskapliga publikationer, som tas fram med offentlig finansiering bör vara öppet tillgängliga så långt det är möjligt”
Ur Regeringens proposition 2016/17:50

 

SUHF bjuder in till en dag med information och diskussioner kring öppen vetenskap. Frågor som kommer att tas upp är:

  • Vad är följden av EU-rådets slutsatser för svenskt vidkommande?
  • Vilka åtgärder ser vi från departement och lärosäten?
  • Hur ser forskare på möjligheter och utmaningar med delning och återanvändning av forskningsdata och fri tillgång till vetenskapliga publikationer?
  • Kan kvaliteten i forskningen behållas eller ökas?
  • Vilka indikatorer behövs för bedömning av den vetenskapliga kvaliteten? Behöver lagstiftningen kring upphovsrätt och integritetsskydd ses över?
  • Kan lärosätena erbjuda robusta strukturer för lagring och återvinning av forskningsdata och vetenskapliga publikationer?
  • Vad behövs i form av nationell samordning och infrastruktur?
  • Vad behövs i form av gemensam kommunikation och kompetensutveckling?

Medverkar gör bland andra Karin Röding från Utbildningsdepartementet, Helen Dannetun, Anders Söderholm och Björn Brorström från SUHF, cheferna för Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket samt forskare och experter från lärosätena.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till personer i ledande ställning vid landets universitet och högskolor och andra institutioner som agerar inom området vetenskaplig kommunikation (forskningsfinansiärer, dataförvaltare, bibliotek m.fl.).

Anmälan

Konferensen är nu fulltecknad och anmälan stängd. Kontakta Linda Gerén om du vill teckna dig på reservlistan.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1000 kr för statliga myndigheter. För övriga är konferensavgiften 1250 kr, inkl 250 kr moms. Betalningsinformation kommer att skickas via e-post efter sista anmälningsdag. Observera att anmälan är bindande och att eventuell avanmälan måste göras före sista anmälningsdag (vid senare avanmälan utgår konferensavgift).

Välkommen!

Vid frågor kontakta Linda Gerén, SUHF:s kansli