Konferenser/seminarier > SUHF:s arbetsgivardag, den 6 december, 2016

SUHF:s arbetsgivardag, den 6 december

SUHF bjuder in till arbetsgivardagen 2016.

Datum: 6 december 2016
Tid: kl. 09:30 till 16:30
Plats: Södertörns högskola, lokal MB416 i hus MB, Alfred Nobels allé 5, Huddinge
Program: preliminärt program hittar du i högerkolumnen.

Välkommen till ett heldagsseminarium om aktuella arbetsgivarfrågor inom sektorn.

 

Vi kommer under förmiddagen att diskutera omställningsarbete med besök från bland annat Trygghetsstiftelsen och få ta del av redovisningar av lokalt omställningsarbete. Eftermiddagen änar vi åt att diskutera hantering av oredlighet i forskning och får besök av utredaren Margaretha Fahlgren. Ett antal rektorer kommer också att ge reflektioner från sina respektive lärosäten.

Målgrupp

Rektorer, förvaltningschefer och personalchefer.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 november. Länk till anmälan

Konferensavgift

Konferensavgiften för statliga myndigheter på 500 kr (övriga 625 kr, inkl 125 kr moms) ska betalas senast 14 dagar före konferensen på bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, organisationsnummer 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och SUHFAG161206. 

(Anställda vid Stockholms universitet ska dock inte följa denna betalningsinstruktion utan en internafaktura kommer att skickas till resp. inst./avd. efter konferensen.)

Välkommen!

Vid frågor kontakta Marianne Granfelt, SUHF:s kansli