Konferenser/seminarier > SUHF:s arbetsgivardag, den 6 december, 2016 > Anmälan - SUHF:s arbetsgivardag, den 6 december

Anmälan - SUHF:s arbetsgivardag, den 6 december

Sista dag för anmälan är den 15 november.

Konferensavgiften för statliga myndigheter på 500 kr (övriga 625 kr, inkl 125 kr moms) ska betalas senast 14 dagar före konferensen på bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, organisationsnummer 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och SUHFAG161206.

Anmälan görs genom att välja alternativet "deltar" i nedan formulär. För ändring av tidigare anmälan gör du en ny anmälan med korrekta uppgifter. Vi utgår alltid från den senast inkomna anmälan.

Avanmälan görs genom att välja alternativet "avanmälan" i nedan formulär. OBS! Om du får förhinder måste du avanmäla dig senast 15 november. Vid avanmälan efter den 15 november debiteras full konferensavgift.

Om du blir sjuk eller får annat förhinder med kort varsel så går det bra att skicka en annan deltagare. Kom då ihåg att meddela oss nytt namn på deltagaren.

Vid frågor kring anmälan kontakta Pia Vallgårda

Anmälan och betalning SUHF:s arbetsgivardag, den 6 december 2016: 

* Obligatorisk