Konferenser/seminarier > Trackit, den 22 maj 2017

Trackit den 22 maj 2017 i Stockholm

Inbjudan till att delta i en konferens 22/5 2017: Trackit – hur kan en högskola använda uppföljning av sina studenter för den strategiska utvecklingen av breddat deltagande?

Konferensen hämtar inspiration från European University Associations  (EUA) europeiska arbete med att stödja breddat deltagande inom högskolan samt från Trackit-projekten vid några svenska lärosäten.

Syfte

Syftet med konferensen är att ge svenska lärosäten inspiration till och information om hur man internt kan arbeta strategiskt med att utveckla praxis för att följa och stödja studenterna före, under och efter studierna.

Hur säkrar man genom ett internt samarbete att alla studenter vid lärosätet får en bra studieupplevelse?  

Målgrupp

Konferensen riktar sig till högskoleledningar, ansvariga för studentfrågor, utbildningsansvariga och ansvariga för kvalitetsutveckling.

Program

Det detaljerade programmet finns i pdf-dokumentet till höger.

Lokal

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan och deltagaravgift

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt.

Varje lärosäte har möjlighet att skicka upp till tre personer.

En samlad anmälan per lärosäte ska göras via länken: https://www.webropolsurveys.com/S/CFBD301F7015A820.par

Arrangörer

Konferensen anordnas av Universitets- och högskolerådet, UHR, i samarbete med SUHF.