Konferenser > Årskonferens 23 oktober och förbundsförsamling 24 oktober 2018

Årskonferens 23 oktober och förbundsförsamling 24 oktober 2018 på Stockholms konstnärliga högskola

Årskonferens

Stockholms konstnärliga högskola arrangerar tillsammans med SUHF, SUHF:s årskonferens under temat Konstnärlig forskning.

Konferensen är ett tillfälle att genom konkreta exempel få insikt i den konstnärliga forskningen nationellt.

Konstnärlig forskning är praktikbaserad och omfattar alla konstarter. Konstnärliga forskningsresultat gestaltas i konstnärliga verk och textbaserade metareflektioner. Ny kunskap skapas genom att konstnärlig praktik orienteras mot forskningsfrågor och genererar koncept, processer, artefakter och föreställningar.

Forskningen presenteras i expositioner. En exposition innebär olika former för framställning, visning, gestaltning, presentation och dokumentation, där delar av eller hela den konstnärliga artefakten eller händelsen kan ingå, men också kompletteras av andra typer av kommunikation. Resultaten presenteras utifrån sina egna villkor. Mötet med forskningens exposition är därför en kärna i förståelsen av den konstnärliga forskningens innehåll.

Lokaler och tider

Årskonferensen genomförs på Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan, Teknikringen 35 på KTH Campus i Stockholm.

Fördrink före middagen serveras i högskolans Cirkushall, Brinellvägen 34, och middagen på Teknikringen 35.

Konferensen startar kl. 10:00 (kaffe och registrering från kl. 09:30) och varar till ca 17. Därefter blir det fördrink och slutligen middag vid kl. 19.

Förbundsförsamling

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling den 24 oktober kl. 08:30-16:00 (OBS!) på Stockholms konstnärliga högskola.

Utdrag ur förbundets stadgar § 4: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer även att finnas för nedladdning här

Lokal

Stockholms konstnärliga högskola, Linnégatan 87, Stockholm

Anmälan

Anmälningsformulär

Sista anmälningsdag är fredagen den 12 oktober 2018.

Priser

  • Pris för hela årskonferens inklusive middag 2000 kronor person (exklusive moms, 2500 kronor inklusive moms, varav 500 kronor moms).
  • Deltar man endast under dagen (ej middag) kostar det 600 kronor per person (exklusive moms, 750 kronor inklusive moms, varav 150 kronor moms).
  • Deltar man endast vid middagen kostar det 1400 kronor per person (exklusive moms, 1750 inklusive moms, varav 350 kronor moms).

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 12 oktober 2018 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. För frågor om anmälan och betalning kontakta suhfkonf@su.se

Inga hotellrum är reserverade. Var och en bokar boende.

Vid frågor kontakta

Lars Alberius, SUHF:s kansli