Konferenser > Dialogdag – forsknings- och samverkansprogram, den 14 juni 2019

Dialogdag – forsknings- och samverkansprogram, den 14 juni 2019

Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet bjuder in i samarbete med SUHF, till en gemensam dialogdag. Konferensen är en fortsättning på seminariet den 8 mars, där det lanserades ett nytt forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi.

Välkommen till en heldag i Stockholm där syftet är att konkretisera och informera kring forsknings- och samverkansprogrammets inriktning, vad det innebär för lärosätena att delta i programmet och hur vi praktiskt tänker att det kommer att gå till. En viktig del är att möjliggöra dialog och diskussion, både om programmet i stort och om den sektorsövergripande prevalensstudie som planeras. 

Tid och plats

Datum: den 14 juni 2019 kl 10:00 - 15:00, från kl. 09:30 serveras kaffe och smörgås. 
Plats: Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till lärosätesledningar samt forskare och sakkunniga inom samverkansprogrammets fokusområden. 

Även ledningar vid forskningsfinansierande- och sektorsmyndigheter välkomnas att delta.

På programmet 

  • Förmiddag: presentationer och diskussioner 
  • Eftermiddag: diskussion och utbyte av erfarenheter i workshopformat

Programmet finns i högerkolumnen.

Anmälan och deltagaravgift

Deltagaravgiften är 900 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 125 kr, inkl. 225 kr moms. Lunch ingår i deltagaravgiften. Sista anmälningsdag var den 24 maj.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 24 maj 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften. 

Frågor

För frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.
För frågor om programmet kontakta Ulrika Helldén, KI eller Marita Hilliges, SUHF.