Konferenser > Dialogseminarium, 12 januari 2018

Dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten

Inbjudan till dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten fredagen den 12 januari 2018 kl. 10:00 (kaffe från 09:30) - 16:00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Till forskningsfinansiärer och lärosätesledningar vid SUHF:s medlemslärosäten

Dialogseminariet mellan forskningsfinansiärer och lärosäten har genomförts ett flertal år. Seminariet har haft olika former och syften. Det startade som ett forum att diskutera full kostnadstäckning och SUHF-modellen. Denna gång vill vi föra dialog om tre centrala och aktuella frågor: styr- och resursutredningen, forskningsetik och öppen vetenskap.

Under seminariet kommer dialog att föras med utredaren Pam Fredman. I fråga om forskningsetik kommer dialogen att fokusera på vems ansvaret är att genomföra etikprövningar – lärosätenas eller finansiärernas – och vad vi kan och ska göra tillsammans. Slutligen kommer dialogen att fokusera på kostnaderna vid övergången till öppen vetenskap och hur vi fördelar kostnaderna.

För att kunna skapa ett forum för öppen dialog är det av stor betydelse att såväl forskningsfinansiärer som lärosäten deltar med en eller flera talespersoner. 

Anmälan till dialogseminariet

Deltagande i dialogseminariet är gratis.

Sista anmälningsdag är fredagen den 5 januari 2018.

Om det finns frågor eller annat går det bra att kontakta Lars Alberius.

 

Välkommen!

Astrid Söderbergh Widding

SUHF:s talesperson gentemot forskningsfinansiärer