Anmälan till dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten

Här anmäler du dig till dialogseminariet mellan finansiärer och lärosäten.

Dialogseminariet är gratis.

Sista anmälningsdag är fredagen den 5 januari 2018.

* Obligatorisk