Konferenser > Dialogseminarium, 18 januari 2019

Dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten

Inbjudan till dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten fredagen den 18 januari 2019 kl. 10:00 (kaffe från 09:30) - 16:00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Till forskningsfinansiärer och lärosätesledningar vid SUHF:s medlemslärosäten

Dialogseminariet mellan forskningsfinansiärer och lärosäten har genomförts ett flertal år. Seminariet har haft olika former och syften. Det startade som ett forum att diskutera full kostnadstäckning och SUHF-modellen. Efter hand har fokus hamnat på aktuella forskningspolitiska frågor. 

För att kunna skapa ett forum för öppen dialog är det av stor betydelse att såväl forskningsfinansiärer som lärosäten deltar med en eller flera talespersoner. Alla är välkomna att komma med inspel på frågor att lyfta. 

Länk till anmälan

Deltagande i dialogseminariet är gratis.

Om det finns frågor eller annat går det bra att kontakta Lars Alberius

Välkommen!

Astrid Söderbergh Widding

SUHF:s talesperson gentemot forskningsfinansiärer