Anmälan till dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten

Här anmäler du dig till dialogseminariet mellan finansiärer och lärosäten.

Dialogseminariet är gratis.

Sista anmälningsdag är fredagen den 4 januari 2019.

Vid förhinder var vänlig ange "deltar ej" i formuläret nedan.

* Obligatorisk