Konferenser > Dimensionering i samverkan, 26 september 2018

Dimensionering i samverkan

UKÄ har kartlagt lärosätenas samverkan med externa parter om dimensionering av utbildning. Nu bjuder UKÄ och SUHF tillsammans in till en uppföljande workshop.

UKÄ har kartlagt hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning (se länk till rapporten nedan). Kartläggningen visar att det finns en omfattande samverkan om dimensionering, men att samverkan på vissa områden kan förbättras. Hur kan resultaten av kartläggningen användas? Välkommen att diskutera detta på en uppföljande workshop den 26 september.

I april lämnade UKÄ kartläggningen till regeringen. Nu bjuder UKÄ och SUHF tillsammans in till en uppföljande workshop för lärosäten och andra berörda parter. På workshopen presenteras rapporten och resultaten av kartläggningen diskuteras.

Klicka för mer information och anmälan