Konferenser > En högskola för alla - om nyanländas inkludering, den 27 november 2017

En högskola för alla - om nyanländas inkludering, den 27 november 2017

Towards a Global and Inclusive University Community

Den 27 november anordnar Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) en nationell konferens med syfte att belysa den högre utbildningens roll och värde för nyanlända med flyktingbakgrund. Konferensen är ett forum för högskolesektorn att inspireras av genomförda initiativ samt att gemensamt diskutera långsiktiga insatser för att stärka inkludering och internationalisering på hemmaplan vid svenska lärosäten.

Under konferensen kommer vi att diskutera följande frågor:

  • Den högre utbildningens roll för nyanlända med flyktingbakgrund?
  • Hur öppen och inkluderande är akademin idag?
  • Globalt engagemang – en del av internationalisering i högre utbildning?
  • Hur möter vi arbetsmarknadens kortsiktiga och långsiktiga behov?  
  • Hur tillvaratar och värderar samhället akademisk kompetens?

Medverkar gör representanter från myndigheter och lärosäten - forskare, lärare, studenter - nyanlända med flyktingbakgrund och andra dedikerade samhällsaktörer som vill göra skillnad. Intressanta och engagerande föredrag kommer varvas med inspirerande rundabordssamtal om hur vi kan formulera initiativ till nya åtgärder som främjar långsiktig samverkan för inkludering och akademins samhällsengagemang.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till alla lärosäten, nätverk som arbetar med inkludering av flyktingar, berörda myndigheter och intresserade samhällsaktörer. Vi förväntar oss brett deltagande från alla lärosäten (3-6 personer/lärosäte).

Tid och plats

Datum: 27 november 2017
Tid: kl 9.30 till 16.00 
Plats: Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 33, Stockholm
Program: preliminärt program finns i kolumnen till höger

Anmälan

Anmälan är stängd och platserna är slut. Sista anmälningsdag var den 13 november.

Ev. frågor kring din anmälan eller betalning ställs till e-post: suhfkonf@su.se
Antal deltagare är begränsat till 150 personer.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor.