Konferenser > European seminar on refugees, den 26 november, 2018

European seminar on refugees supporting diversity, inclusion and democracy, November 26th, 2018

Välkommen till en internationell konferens som SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor anordnar i Vänersborg den 26 november i samarbete med Support Group, Franska Institutet och Högskolan Väst.

Datum: 26 november, 2018
Plats: Restad Gård, Vänersborg 
Program: se program i högerspalten

All information kring anmälan mm till denna internationella konferens finner du på Högskolan Västs hemsida


Välkommen!
SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor