Konferenser > Förbundsförsamling, 14 mars 2018

Förbundsförsamling den 14 mars 2018

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 14 mars kl 08:30-15:00 på Malmö universitet.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Möteshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer även att finnas för nedladdning på SUHF:s hemsida

Middag

Malmö universitet bjuder på middag tisdagen den 13 mars kl. 19 i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Från kl. 18 serveras fördrink.

Förbundsförsamlingen

Förbundsförsamlingen hålls i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, hörsal C NI:C0E11. 

Boende

Hotellrum beställs och betalas av var och en.

Malmö universitet har inte förbokat rum, men det finns många hotell att välja på i Malmö, t.ex.

  • Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, 040-20 75 00 
  • Elite Hotel Savoy, Malmö, Norra Vallgatan 62, 211 22 Malmö, 040-664 48 00
  • Scandic Kramer, Stortorget 7, 211 22 Malmö, 040-693 54 00

Transporter

Till Malmö kan man flyga och åka tåg. Det går flygbuss mellan Sturup och Malmö. Vill man flyga till Kastrup/Köpenhamn går det flera tåg i timmen.

Såväl middag som förbundsförsamling kommer att vara på universitetet. Det är korta avstånd i Malmö. 

Anmälan

Länk till anmälan

Vid frågor kontakta

Lars Alberius, SUHF:s kansli