Konferenser > Forum för bibliotekschefers vårkonferens, 10 maj 2019

Forum för bibliotekschefers vårkonferens, 10 maj 2019

Forum för bibliotekschefer hälsar alla bibliotekschefer inom SUHF välkomna till vårkonferens den 10 maj i Uppsala!

Tid och plats

Datum: 10 maj 2019
Tid: kl 9.30 till 16.00 (kaffe och registrering kl 9.30 - 10.00)
Plats: Uppsala univeristetsbibliotek, Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds Väg 1, Uppsala

Målgrupp

Konferensen riktar sig till bibliotekschefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Program

Programmet för konferensen finns i högerkolumnen. 

Anmälan

Länk till anmälan. 

Sista anmälningsdag är den 12 april.

Deltagaravgiften är 700 kr för statliga myndigheter. För övriga 875 kr, inkl. 175 kr moms. Lunch ingår i priset.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 12 april 2018 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 12 april ska hela deltagaravgiften betalas.

Frågor

För frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

För övriga frågor kontakta Linda Gerén, SUHF.

Välkommen!

Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer