Konferenser > Akademiska samarbeten med kinesiska universitet, 16 april 2019

Akademiska samarbeten med kinesiska universitet – Erfarenheter från Sverige, 16 april 2019

I detta seminarium som organiseras av STINT och SUHFs expertgrupp för internationalisering kommer ett antal svenska forskare att diskutera sina erfarenheter av arbete med kinesiska forskare. Seminariet avslutas med en paneldebatt kring möjligheter och utmaningar att samarbeta med kinesiska universitet.

Tid och plats

Datum: 16 april 2019
Tid: kl 13.00 till 15.00
Plats: STINT, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Anmälan och information

För ytterligare information och anmälan, klicka här.