Konferenser > Hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030, 7 mars 2018

Hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030

Den 7 mars genomför SUHF tillsammans med UKÄ konferensen Hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030.

Tid: 09:45-16:00, registrering och kaffe från 09:15

Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig här (OBS! Max två (2) deltagare per lärosäte.)

Sista anmälningsdag: 1 mars 2018

InformationLäs mer om konferensen

Inbjudan

UKÄ och SUHF bjuder in till en konferens kring den tematiska utvärderingen om universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030. Konferensen har både ett framåtblickande såväl som ett internationellt perspektiv.

Bland talarna finns minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, ordförande i bedömargruppen Göran Finnveden, polarforskningssekretariatets föreståndare Katarina Gårdfeldt och rektor vid Högskolan i Borås Björn Brorström.

Utvärderingsrapporten och dess resultat presenteras och deltagarna får tillfälle att reflektera och diskutera. Det finns även tid för erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och diskussion om hur vi går vidare.

Anmäl dig via länken nedan. Vi välkomnar två deltagare från varje lärosäte och studentrepresentanter. Program skickas till deltagarna en vecka före dialogmötet.

Konferensen kommer att filmas. Du kan följa mötet direkt på uka.se eller se sändningen i efterhand.

Varmt välkomna!
Anders Söderholm och Marita Hilliges