Konferenser > Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, 26 april 2018

Inspirationsdag för ekonomer i högskolan 26 april 2018

SUHF inbjuder genom Styrgruppen för högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) till en inspirationsdag för ekonomer i högskolan.

Under dagen kommer ekonomens roll inom universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar.

Målgrupp

Målgrupp är alla intresserade ekonomer som arbetar vid Sveriges universitet och högskolor.

Dag

Torsdagen den 26 april 2018

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Parallella seminarier

Under eftermiddagen genomförs elva parallella seminarier i två omgångar. Seminarierna kräver ingen föranmälan.

Anmälan

Länk till anmälan

 

Sista anmälningsdag är fredagen den 6 april 2018. Antalet platser är begränsade.

 

Vid frågor om anmälning eller betalning kontakta konferensservice

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 300 kr för statliga myndigheter. För övriga är konferensavgiften 1 625 kr, inkl 325 kr moms. 

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 6 april 2018 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 6 april ska deltagaravgiften betalas.

Välkommen!

Styrgruppen för Högskolornas forum för redovisningsfrågor, HfR

Frågor

Vid frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli