Konferenser > Kvalitetssäkring och forskningsadministration, 7 november 2018

Kvalitetssäkring och forskningsadministration

Onsdagen den 7 november 2018 kl. 10-16 (registrering och kaffe från kl. 9), Norra Latin, Stockholm.

Konferensen fokuserar på kvalitet och forskningsadministrativa frågor. Under förmiddagen ges ett antal övergripande presentationer och under eftermiddagen genomförs ett antal djuplodande seminarier för deltagarna att välja på. Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning. 

Talarna är representanter för olika internationella aktörer, Utbildningsdepartementet, UKÄ, forskningsråden och lärosäten.

Vår förhoppning är att bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för de som arbetar med forskningsadministration.

Syfte

Deltagarna ska få en bättre förståelse för aktuella kvalitetsfrågor relativt forskningsadministration samt konkreta exempel på hur lärosäten arbetar och anpassar administrationen för att följa utvecklingen.

Målgrupp

Personal som på olika sätt arbetar med forskningsadministration på institutions-, fakultets- och central nivå vid SUHF:s medlemslärosäten. Det kan exempelvis vara intressant för planeringschefer, avdelningschefer, ekonomer, jurister, innovationsrådgivare och forskningssekreterare.

Plats

Norra Latin ligger på Drottninggatan 71 B.

Anmälan och avgift

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag är fredagen den 19 oktober 2018. 

Deltagaravgiften är 1 500 kr. för statliga myndigheter. För övriga 1 875 kr, inkl. 375 kr moms. Konferensen genomförs till självkostnadspris.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 19 oktober 2018 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras deltagaravgiften.

Har du frågor kan du kontakta Lars Alberius

Varmt välkomna till Stockholm och Norra Latin den 7 november 2018!

Katarina Bjelke, ordförande Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor