Konferenser > #metoo-konferens, 23 maj 2018

#metoo-konferens, den 23 maj 2018

För att hantera de frågor som väcks av #metoo och akademiuppropet behöver lärosätena utöver att försäkra sig om att ha en bra hantering av inträffade sexuella trakasserier, också förebygga nya övergrepp genom att förändra de kulturer som ger förutsättningar för den typ av händelser som vittnas om i #metoo.

Därför inbjuder SUHF till konferens onsdagen den 23 maj 2018.

Konferensen genomförs på Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm, kl. 10-16, registrering och kaffe från kl. 09:30.

Under konferensen kommer vi att diskutera:

  • Vad är sexuella trakasserier?
  • Vilka svårigheter ser vi?
  • Hur kan vi påbörja eller vidareutveckla ett förebyggande arbete som får effekt?

Programmet kommer att innehålla mycket interaktion, gruppdiskussioner och panelsamtal, och ha en tyngdpunkt på kulturförändrande och förebyggande arbete.

Förhoppningen är att vi kan komma närmare konkreta egna åtgärder, både för våra egna lärosäten och för sektorn som helhet.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till lärosätenas rektorer och lärosätesledningar. Deltagandet är begränsat till 2-3 deltagare per lärosäte. Vi ser också gärna deltagande från SFS och finansiärer. Vi planerar för upp till 100 deltagare.

Anmälan

Länk till anmälan

Sista anmälningsdag är fredagen den 4 maj 2018. 

Konferensavgiften är 1 400 kr för statliga myndigheter, för övriga 1 750 kr, inkl. 350 kr moms.

Vid frågor om anmälning eller betalning kontakta konferensservice

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 4 maj 2018 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 4 maj ska deltagaravgiften betalas. Lunch ingår. 

Frågor

Vid frågor eller annat kontakta Lars Alberius

Välkommen!

Arbetsgruppen för #metoo-konferensen: Marie Högström, Stockholms universtet; Anna Jutterdal, Stockholms universitet; Anna Wahl, KTH; Håkan Pihl, Högskolan Kristianstad; Aleksandra Sjöstrand, UHR; Kerstin Tham, Malmö universitet; Maria Lantz, Konstfack; Sara Arrhenius, Kungl. Konsthögskolan; Gustav Amberg, Södertörns högskola (sammankallande) och Lars Alberius, SUHF (sekreterare)

--

Blir Sveriges lärosäten mer internationella? Inbjudan till prisutdelning

I direkt anslutning till #metoo-konferensen kl. 16:00-16:30 presenterar STINT sitt Internationalisation Index som återspeglar graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Vid mötet släpps resultaten för 2018 och rektorerna för de mest internationella lärosätena ges priser. 

Ett pågående viktigt arbete som kan bidra till bättre resultat i STINT Internationalisation Index är internationaliseringsutredningen som leds av Agneta Bladh. Hon medverkar vid prisutdelningen och berättar om det fortsatta arbetet i internationaliseringsutredningen.

Anmäl dig till prisutdelningen via denna länk